• Stort urval av framgångsprodukter

  • Årets Återförsäljare Av Tillbehör

  • 5 miljoner + beställningar och 170.000 kundrecensioner

store-flag

Ser ut som du är i United States...

Säkerhet, Sekretess och Cookies

Mobile Fun Limited ("Mobile Fun") är engagerade i att följa General Data Protection Regulation och Data Protection Act 2018, när de antas. Om du anser att personuppgifterna du delar med oss är mycket viktiga, vill vi att du känner dig trygg över att dina personuppgifter hålls säkra och att du förståt hur vi använder dem för att erbjuda dig en bättre och mer personlig shoppingupplevelse.

Vi har publicerat detta meddelande för att hjälpa dig att förstå

• hur och varför Mobile Fun samlar in information från dig; • vem vi delar din information med, varför och på vilket sätt, och • vad dina rättigheter är.

Om vi ändrar detta meddelande kommer vi att meddela dig genom att uppdatera det på vår hemsida. Mobile Fun kommer att vara det som kallas "Data Controller" av de personuppgifter du ger oss, och vi kommer ibland att hänvisa till oss själva i detta meddelande som "vi" eller "oss". Med Data Controller betyder detta att Mobile Fun bestämmer syftet och sättet på vilket personuppgifter är eller kommer att behandlas.

Skulle du behöva kontakta oss, skriv till:Data Protection Officer MF Group HQ, Unit 5, Gravelly Industrial Park, Birmingham, B24 8HZ or via privacy@mobilefun.co.uk citerar säkerhets- och sekretessförfrågan.

If you would like to request or review any part of your personal information held by Mobile Fun then click submit an Information Access Request form here.

If you would like to request Erasure (Right to be Forgotten) by Mobile Fun then click submit a Data Removal Request Form here.

This privacy notice was last updated on 21st January 2019.

 

Vilken information samlar vi in när du registrerar dig och varför?

När du köper varor från oss går du in i ett avtal med oss. Du måste konfigurera ett Mobile Fun-konto innan du beställer från oss, men du kan också välja att checka ut som gäst. När du beställer kommer vi att be dig att ge några personliga uppgifter, t.ex.

• Fullständigt namn • Fakturering- och leveransadress • kontaktnummer, och • e-postadress.

För att kunna göra webbplatsanpassning kommer vi också att samla in information om de enheter du använder för att komma åt våra webbplatser (dator och mobil), och det kan innehålla IP-adress. För mer information om vår användning av cookies och spårning, se vår Cookie Notice.

 

Hur använder vi din information?

Dataskydd säger att vi får använda och dela dina personuppgifter endast där vi har en riktig anledning att göra det. Lagen säger att vi måste ha en eller flera av dessa skäl och dessa är:

• Kontrakt - din personliga information behandlas för att uppfylla en avtalsarrangemang, t.ex. för att skicka din beställning • Samtycke - där du godkänner att vi använder din information på detta sätt, t.ex. för att lagra dina betalningskortuppgifter. • Legitima intressen - det här betyder att Mobile Funs intresse när det gäller att hantera vår verksamhet är att erbjuda dig de bästa produkterna och servicen på det säkraste och lämpliga sättet, t.ex. att överföra dina uppgifter till vissa tredje parts organisationer, såsom leveranspartner. • Juridisk skyldighet - om det finns lagstadgat eller annat lagligt krav att dela informationen t.ex. när vi måste dela din information för brottsbekämpning.

Här är en lista över de sätt som vi kan använda din personliga information, och vilka av de skäl som anges ovan är anledningen till att vi använder dina personuppgifter. När vi listar legitima intressen som en anledning beskriver vi också nedan vad vi anser att dessa legitima intressen är.

Vad vi använder dina personuppgifter för

Våra skäl (Legal Basis)

Vår förklaring av Mobile Fun legitima intressen

Registrera ditt Mobile Fun-konto

• Legitimate interest

Processeffektivitet i hanteringen av sådan aktivitet.

Lagring av betalningskort

• Samtycke

N/A

Behandling av dina beställningar

• Uppfyllning av kontrakt

N/A

Meddela dig om din orderstatus

• Legitimt intresse

Processeffektivitet i hanteringen av sådan verksamhet, och för att förbättra våra tjänster.

Hantera ditt konto / tillhandahåll kundtjänst. Detta kan inkludera: kundservice / kommunikationsaktiviteter samtalsinspelning dataverifiering kundklagomål / frågor

• Juridisk skyldighet / Berättigade intressen (beroende på tjänsternas karaktär)

Att hålla våra register uppdaterade, hantera vår kundkontakt effektivt och utarbeta vilka av våra produkter och tjänster som kan intressera dig samt informera om dem.

Att upptäcka, undersöka och rapportera om ekonomisk brottslighet (t ex bedrägerier)

• Rättslig skyldighet / legitima intressen

Utveckla och förbättra hur vi hanterar ekonomisk brottslighet. Detta överensstämmer med den lagliga skyldighet som ställs på oss av tillsynsmyndigheter som FCA. Men detta överensstämmer även med de interna regler vi ställer på oss själva. Processeffektiviteten i hanteringen av sådan verksamhet skapar interna service och processförbättringar.

Genomföra webbplats personalisering och administration.

• Legitimt intresse

Utveckla produkter, tjänster, applikationer och mönster som lockar och behåller kunder. Förbättrad kundinteraktion på våra webbplatser. Definiera typer av kunder för nya produkter eller tjänster

Marknadsföring för att informera dig om specialerbjudanden, kampanjer, nya linjer och försäljning. Ge dig onlineannonsering.

• Legitimt intresse

Utveckla produkter, tjänster, applikationer och mönster som lockar och behåller kunder. Förbättrad kundinteraktion på våra webbplatser.

Meddela dig om förbättringar på våra tjänster, till exempel ändringar på webbplatsen och nya tjänster som kan vara av intresse för dig.

• Legitimt intresse

Utveckla produkter, tjänster, applikationer och mönster som lockar och behåller kunder. Förbättrad kundinteraktion på våra webbplatser..

Kontakta dig för att genomföra kundundersökningar, bjud in dig att lämna produktrecensioner eller marknadsundersökningar.

• Legitimt intresse

Utveckla produkter, tjänster, applikationer och mönster som lockar och behåller kunder. Förbättrad kundinteraktion på våra webbplatser.

Underhålla nätverk- och datasäkerhet

• Legitimt intresse

TFör att upprätthålla säkerheten i vårt nätverk hjälper det oss till att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten för din information.

Logistikplanering, prognos på efterfrågan, förvaltningsinformation och research

• Legitimt intresse

Vi använder information om köpvanor, inköpta produkter och volymer, för att hjälpa oss att svara på efterfrågan, se till att rätt produkter går till rätt områden och för att hjälpa oss att planera vårt sortiment.


Vem delar vi din information med och varför

Mobile Fun arbetar med ett antal betrodda leverantörer, myndigheter och företag för att ge dig högkvalitativa varor och tjänster du förväntar dig av oss som leveransföretag. Några exempel på kategorier av tredje parter som vi delar dina data med:

Leverantörspartners Mobile Fun arbetar med ett antal betrodda partners som tillhandahåller produkter och tjänster på vår vägnar.

Leveranspartner För att du ska kunna ta emot dina varor arbetar Mobile Fun med ett antal leveranspartners. Återigen skickar vi endast begränsad information till dem för att säkerställa bästa möjliga leverans av dina föremål. IT-företag Mobile Fun arbetar med företag som stöder vår hemsida och andra affärssystem. Hantering av Betalning Mobile Fun arbetar med betrodda leverantörer av betalningsleverantörer för att säkerställa och hantera all betalningar säkert.  

Bedrägeribekämpning

Innan vi tillhandahåller tjänster eller varor utför vi kontroller i syfte för att förebygga bedrägerier och penningtvätt genom att verifiera din identitet. Dessa kontroller kräver att vi behandlar personuppgifter om dig.

De personuppgifter du har lämnat, vi har samlat in från dig, eller vi har fått från tredje part, kommer att användas för att förhindra bedrägeri och penningtvätt och för att verifiera din identitet. Information om personuppgifter som kommer att behandlas innefattar till exempel: namn, adress, kontaktuppgifter, finansiell information och enhetsidentifierare som bland annat IP-adress.

Tillsammans med bedrägeriförebyggande organ kan vi göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till och använda dina personuppgifter för att upptäcka, utreda och förebygga framtida brott.

Vi behandlar dina personuppgifter utgående från att vi har ett berättigat intresse för att förebygga bedrägeri och penningtvätt och för att verifiera identitet för att skydda vår verksamhet och att följa lagar som gäller för oss. Sådan behandling är också ett kontraktsmässigt krav på de tjänster eller finansiering du har begärt.

Vi behandlar dina personuppgifter på grund av att det är nödvändigt för allmänhetens intresse eller att utöva officiell auktoritet för att förhindra bedrägeri och penningtvätt och för att verifiera identitet, för att skydda oss själva och att följa lagar som ställs för oss.

Bedrägeribekämpnings myndigheter kan hålla dina personuppgifter under olika tidsperioder, och om du anses utgöra en bedrägeri- eller penningtvätt risk, kan dina uppgifter hållas i upp till sex år.

Automatiserade beslut Som en del av behandlingen av dina personuppgifter kan beslut fattas med automatiska medel. Det innebär att vi kan automatiskt bestämma om du utgör en bedrägeri eller penningtvätt risk om vår process anser att ditt beteende stämma överens med penningtvätt eller bedrägeri, eller att det är oförenligt med dina tidigare inlägg, eller om du verkar ha medvetet dolt din sanna identitet . Du har rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande: Om du vill veta mer var god kontakta oss med hjälp av uppgifterna ovan.

Konsekvenser av bearbetning Om vi eller ett bedrägeribekämpnings myndigheter bestämmer att du utgör risk för bedrägeri eller penningtvätt, kan vi vägra att tillhandahålla befintliga produkter eller tjänster du har begärt från oss. Ett register över eventuella bedrägerier eller penningtvättrisk kommer att behållas av bedrägeribekämpnings myndigheter och kan leda till att andra vägrar att tillhandahålla tjänster, finansiering eller produkter till dig i framtiden. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta oss på ovanstående detaljer.

Dataöverföringar När bedrägeribekämpningsorgan överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ålägger de kontraktsmässiga förpliktelser för mottagarna av dessa uppgifter för att skydda dina personuppgifter till den standard som krävs i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De kan också kräva att mottagaren abonnerar "internationella ramar" som är avsedda att möjliggöra säker datadelning.

Your Rights Dina personuppgifter skyddas av juridiska rättigheter, vilket inkluderar dina rättigheter att invända mot vår behandling av dina personuppgifte; begära att dina personuppgifter raderas eller korrigeras begära; tillgång till dina personuppgifter. För mer information eller för att utöva dina personuppgifter, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan. Du har också rätt att klaga till informationskommissionärens kontor, som reglerar all behandling av personuppgifter.

 

Överföring till tredje land

Om du gör en beställning hos oss och du är utanför Storbritannien kommer vi att överföra data som vi har om dig till Mobile Fun Limited i Storbritannien.

 

Hålla kontakten

Vi vill hålla dig uppdaterad med information om nya serier, specialerbjudanden och förbättringar på vår hemsida. När du registrerar ditt konto hos oss frågar vi dig om du vill få denna typ av marknadsföringsinformation.

Mobile Fun delar inte din information med företag utanför Mobile Fun Limited för marknadsföring. Om du bestämmer dig för att du inte vill få marknadsföringsinformationen kan du begära att vi slutar göra utskick genom att använda länken "unsubscribe" i våra e-postmeddelande, vilket är det enklaste sättet. Annars kan ni också kontakta oss genom att skriva till Data Protection Officer MF Group HQ, Unit 5, Gravelly Industrial Park, Birmingham, B24 8HZ eller maila oss på privacy@mobilefun.co.uk citera säkerhets- och sekretessförfrågan.

Du kan fortsätta att ta emot utskick under en kort period medan din förfrågan behandlas.

 

Hur länge vi behåller din information

Om vi samlar in din personliga information och hur lång tid vi behåller den bestäms av ett antal faktorer, inklusive det syfte som vi använder informationen till och våra skyldigheter enligt andra lagar.

Vi kan behöva din personliga information för att etablera, ta med eller försvara rättsliga påståenden. För detta ändamål kommer vi alltid att behålla din personliga information i 7 år efter det att den inte längre behövs av oss för något av de ändamål som anges under Hur använder vi din information ( se ovan). De enda undantaget till detta är om:

• lagen kräver att vi håller din personliga information under en längre period eller raderar den tidigare; • du utövar din rätt att få informationen raderad (där den är tillämpad) och vi behöver inte hålla den i samband med någon av de orsaker som är tillåtna eller obligatoriska enligt lagen • Vi tar med eller försvarar en rättslig fordran eller ett annat förfarande under den period vi behåller din personliga information, i vilket fall vi behåller dina personuppgifter tills de förfarandena har ingåtts och inga ytterligare överklaganden är möjliga. Eller • I begränsade fall kräver befintlig eller framtida lag eller domstol eller en regulator oss att hålla din personliga information under en längre eller kortare period.

 

Vilka är dina rättigheter

Du har rätt att begära följande från Mobile Fun, dessa kallas dina Data Subject Rights och det finns mer information om dessa på Information Commissioners webbplats www.ico.org.uk

• Rätt till åtkomst - för att begära tillgång till din personliga information och information om hur vi behandlar det • Rätt till rättelse - för att få din personliga information korrigerad om den är felaktig och få ofullständig personlig information slutförd • Rätten att radera (även känd som rätten att glömma) • Rätten att begränsa behandlingen - för att begränsa behandlingen av din personliga information • Rätt till dataöverföring - för elektronisk flyttning, kopiering eller överföring av din personliga information i en standardform • Rätt till invändning - Att motsätta sig behandlingen av din personliga information • Rättigheter med avseende på automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profileringsrättigheter avseende automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Om du har några allmänna frågor om dina rättigheter eller vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta privacy@mobilefun.co.uk citera säkerhets- och sekretessförfrågan.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskydds regulator i Europa, särskilt i ett land du arbetar eller bor eller var dina juridiska rättigheter har åsidosatts. Kontaktuppgifterna för Informationskommissionärens kontor (ICO), dataskyddsmyndigheten i Storbritannien, finns på ICO: s webbplats www.ico.org.uk där din personliga information har eller används på ett sätt som du anser inte överensstämmer med data, uppmanar vi dig dock att kontakta oss innan du gör några klagomål och vi kommer att försöka lösa eventuella problem eller problem du kan tänkas ha.

 

Cookie Meddelande

Detta meddelande är avsedd att hjälpa dig att förstå vad cookies är, hur Mobile Fun använder dem och de val du har när det gäller deras användning. Genom att fortsätta använda Mobile Fun, godkänner du vår användning av cookies på det sätt som beskrivs i detta meddelande.

 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare eller hårddisken på din dator eller annan enhet när du besöker webbplatsen. Detta gör att webbplatsen kan känna igen dig som användare antingen under ditt besök (med hjälp av en "session cookie") eller för upprepade besök (en "permanent cookie"). De är inte skadliga och innehåller inga uppgifter som din hemadress, födelsedatum eller kreditkortsuppgifter.

De kakor vi använder faller i fyra stora typer:

Strängt nödvändiga Cookies Dessa cookies är viktiga för att hjälpa dig att flytta runt på vår webbplats och använda dess funktioner, till exempel att komma åt säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan tjänster som du har begärt, till exempel inte skapa ett konto. Dessa cookies samlar inte information om dig som kan användas för marknadsföring eller komma ihåg var du har varit på internet.

Analytisk / prestationskakor För att hålla webbplatsen, dess tjänster och produkter relevanta, enkla att använda och aktuella använder vi webbanalystjänster för att hjälpa oss att förstå hur människor använder vår webbplats. Vi kan till exempel se vilka delar av webbplatsen och produkterna som är mest populära, identifiera när fel uppstår och testa olika versioner av en sida eller funktion för att se vilken som fungerar bäst.

Funktionalitetskakor Dessa cookies tillåter webbplatser och program att komma ihåg val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller region du befinner dig i) och ge förbättrade, mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies samlar är vanligtvis anonymiserade vilket innebär att vi inte kan identifiera dig personligen. De samlar inte någon information om dig som kan användas för att sälja reklam eller komma ihåg var du har varit på internet, men hjälper oss att hjälpa dig med reklam som är mer relevant för dig.

Riktade marknadsföringskakor Vi använder även cookies för att hjälpa till med riktade annonser. Utan dessa cookies kommer de onlineannonser du möter vara mindre relevanta för dig och dina intressen. Vi använder dem också för att mäta effektiviteten i vår marknadsföringskommunikation, till exempel genom att berätta om du har svarat på en annons som vi har skickat dig till.

Om du vill ha mer information om någon av dessa typer av cookies, inklusive hur du avregistrerar dig, besök www.youronlinechoices.com/

 

Vad använder vi Cookies för?

• De gör det möjligt för dig att handla, medan andra icke-nödvändiga cookies tillåter oss att ge dig en förbättrad, personlig webbupplevelse och avgöra relevanta produkter för att visa dig. • Att personifiera och förbättra din kundupplevelse. • För att du ska kunna logga in säkert på ditt Mobile Fun-konto, så att du kan använda "Mitt konto" -funktionerna som orderinformation, betalningar och visningsanspråk. • Att känna igen enheten du använder. • För att lagra innehållet i din online varukorg medan du surfar på sidan och för att slutföra en beställning. • Att registrera de områden på webbplatsen som du har besökt, produkter som du har tittat på och tiden du spenderade, samt de produkter du köpte. Mobile Fun använder denna information för att göra webbplatsen mer användarvänlig, utveckla vår webbdesign och kontinuerligt förbättra kvaliteten på de tjänster och produkter vi tillhandahåller. • Att distribuera besökare till vår webbplats jämnt över plattformar för att säkerställa att innehållet serveras med snabbast möjliga hastighet. • För återförsäljningsändamål för att bestämma relevanta Och relaterade produkter för att visa dig när du surfar på andra valda webbplatser. Dessa cookies kan vara associerade med tjänster som tillhandahålls av en tredje part, t.ex. ett annonsnätverk. • Vi erbjuder dig också möjligheten att dela din erfarenhet på vår webbplats via sociala medier som Facebook och Twitter. Genom att använda dessa funktioner samtycker du till att tillåta cookies från dessa leverantörer. Mer information om hur dessa leverantörer använder cookies finns på deras webbplatser.

Cookies är en viktig del av hur vår webbplats fungerar, eftersom de kommer ihåg viss information om en besökare.

 

Är kakor säkra?

Ja. Informationen som lagras i cookies är säker och anonym för någon extern tredje part, och din kontosäkerhet äventyras aldrig. Du kan hitta mer information om cookies på http://www.allaboutcookies.org/ och www.youronlinechoices.com/. För en video om cookies besök https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

 

Kan jag blockera cookies?

Ja - men om du väljer att inte tillåta användningen av cookies kommer din erfarenhet på vår webbplats att vara begränsad och många integrerade aspekter på webbplatsen, inklusive (men inte begränsat till) att lägga till varor i din kundvagn och komma åt ditt konto, inte kunna fungera.

Om du vill ändra dina cookieinställningar, eller om du vill bli underrättad varje gång en cookie ska användas, bör du ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att vi lagrar cookies på datorns hårddisk.

För information om hur du inaktiverar cookies, vänligen se fliken "Hjälp" i webbläsaren via menyraden. För mer information om icke-nödvändiga cookies som används för inriktning och bannerannonsering, se nedan.

 

Välja bort

Webbplatsbesökare som inte vill att deras data används av Google Analytics kan installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. För att välja bort Analytics för webben, besök Google Analytics opt-out sida och installera tillägget till din webbläsare. Läs mer om borttagning och hur du installerar webbläsarens tillägg på rätt sätt här .

Besökare kan också välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk med hjälp av Annonsinställningar

Denna Cookie Notice uppdaterades senast den 11 maj 2018, och ytterligare ändringar kommer att meddelas genom uppdatering av detta meddelande.

 

Kontakta

Skulle du behöva kontakta oss, skriv till:Data Protection Officer MF Group HQ, Unit 5, Gravelly Industrial Park, Birmingham, B24 8HZ eller via privacy@mobilefun.co.uk citera säkerhets- och sekretessförfrågan.

If you would like to request or review any part of your personal information held by Mobile Fun then click submit an Information Access Request form here.

If you would like to request Erasure (Right to be Forgotten) by Mobile Fun then click submit a Data Removal Request Form here and a member of the team will contact you to help fulfil your request.

Loading

Vänligen vänta ...

Stäng
Kundvagn